นอนไม่หลับเสี่ยงโรค

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  07:41 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : รศ. พญ.นฤชา จิรกาลวสาน
  ภาควิชา : นิทราเวช
  วันที่เผยแพร่ : 10/06/2022

  นอนไม่หลับเพิ่มโอกาสในการเป็นโรคทางระบบหายใจและหลอดเลือด เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสการเสียชีวิต

  นอนไม่หลับเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการนอนไม่หลับจากความเครียด หรือภาวะทางจิตเวช เช่น ความวิตกกังวล โรคซึมเศร้า รวมถึงการใช้ยาบางตัวที่จะทำให้นอนหลับยาก

  โรคนอนไม่หลับ หรือโรคความผิดปกติจากการนอนหลับอื่นๆ ทุกโรคสามารถมาติดต่อที่ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”