นอนไม่หลับเสี่ยงโรค

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
7m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. พญ.นฤชา จิรกาลวสาน
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 10/06/2022

นอนไม่หลับเพิ่มโอกาสในการเป็นโรคทางระบบหายใจและหลอดเลือด เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสการเสียชีวิต

นอนไม่หลับเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นการนอนไม่หลับจากความเครียด หรือภาวะทางจิตเวช เช่น ความวิตกกังวล โรคซึมเศร้า รวมถึงการใช้ยาบางตัวที่จะทำให้นอนหลับยาก

โรคนอนไม่หลับ หรือโรคความผิดปกติจากการนอนหลับอื่นๆ ทุกโรคสามารถมาติดต่อที่ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”