ทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องสำคัญที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องรู้

0

0.0 (0 rating)
6 lessons
1h:4m
Level : Beginner
วิทยากร : คุณภเชศ จารุมนต์
วันที่เผยแพร่ : 06/12/2022

ทรัพย์สินทางปัญญาคือส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์ บทเรียนนี้จะครอบคลุมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในประเด็นสำคัญหลายมิติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ของไทย

โค้ดส่วนลด

ราคา599บาท
ราคา599บาท

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”