ทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องสำคัญที่บุคลากรการแพทย์ต้องรู้

  0

  0.0 (0 rating)
  6 lessons
  64:16 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : คุณภเชศ จารุมนต์
  ภาควิชา : กองส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
  วันที่เผยแพร่ : 06/12/2022

  ทรัพย์สินทางปัญญาคือส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนและยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์ บทเรียนนี้จะครอบคลุมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในประเด็นสำคัญหลายมิติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมการแพทย์ของไทย

  โค้ดส่วนลด

  ราคา599บาท
  ราคา599บาท

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”