รู้จักโรคหัวใจ

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  06:44 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : อ. นพ.รณพิชัย โชคสุวัฒนสกุล
  ภาควิชา : อายุรศาสตร์
  วันที่เผยแพร่ : 16/06/2022

  โรคหัวใจสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ โรคหัวใจแต่กำเนิด กับโรคหัวใจที่เป็นหลังเกิด ซึ่งโรคหัวใจทั้ง 2 ประเภทนี้ต้องได้รับการดูแลที่แตกต่างกัน ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้มีเทคโนโลยีในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจที่ทันสมัยเท่ากับระดับนานาชาติ

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”