รู้จักโรคหัวใจ

0

4.0 (1 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. นพ.รณพิชัย โชคสุวัฒนสกุล
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 16/06/2022

โรคหัวใจสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ โรคหัวใจแต่กำเนิด กับโรคหัวใจที่เป็นหลังเกิด ซึ่งโรคหัวใจทั้ง 2 ประเภทนี้ต้องได้รับการดูแลที่แตกต่างกัน ซึ่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้มีเทคโนโลยีในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจที่ทันสมัยเท่ากับระดับนานาชาติ

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”