ครบ ชัด ลึก โรคตับ ความรู้สำหรับประชาชนเพื่อร่วมดูแลรักษาและป้องกันโรค

  0

  0.0 (0 rating)
  15 lessons
  329:30 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร
  ภาควิชา : อายุรศาสตร์
  วันที่เผยแพร่ : 20/12/2022

  หลังจากเรียนจบบทเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้ทราบถึงความรู้สำหรับประชาชน เพื่อให้เข้าใจโรคตับที่พบได้บ่อย รวมทั้งเข้าใจวิธีการดูแลรักษา การป้องกันโรค พื้นฐาน ร่วมกับทีมบุคลากรทางการแพทย์

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”