ครบ ชัด ลึก โรคตับ ความรู้สำหรับประชาชนเพื่อร่วมดูแลรักษาและป้องกันโรค

0

0.0 (0 rating)
15 lessons
5h:29m
Level : Beginner
วิทยากร : สาขาวิชาโรคทางเดินอาหาร
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 20/12/2022

หลังจากเรียนจบบทเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้ทราบถึงความรู้สำหรับประชาชน เพื่อให้เข้าใจโรคตับที่พบได้บ่อย รวมทั้งเข้าใจวิธีการดูแลรักษา การป้องกันโรค พื้นฐาน ร่วมกับทีมบุคลากรทางการแพทย์

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”