ครบ ชัด ลึก โรคตับ ความรู้สำหรับประชาชนเพื่อร่วมดูแลรักษาและป้องกันโรค

0

5.0 (1 rating)
15 lessons
5h:29m
Level : Beginner
วิทยากร : ศ. ดร. นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข , อ. พญ.ธนินี ประสพโภคากร , อ. พญ.เกศรินทร์ ถานะภัรมย์ , อ. พญ.พฤกษา อนันชื่นสุข , รศ. ดร. พญ.รุ่งฤดี ชัยธีรกิจ , ผศ. นพ.นริศร ลักขณานุรักษ์ , คุณอำนาจ จิตติวสุรัตน์
ภาควิชา : อายุรศาสตร์ , ⸱ฝ่ายวิชาการ
วันที่เผยแพร่ : 20/12/2022

หลังจากเรียนจบบทเรียนนี้ ผู้เรียนจะได้ทราบถึงความรู้สำหรับประชาชน เพื่อให้เข้าใจโรคตับที่พบได้บ่อย รวมทั้งเข้าใจวิธีการดูแลรักษา การป้องกันโรค พื้นฐาน ร่วมกับทีมบุคลากรทางการแพทย์

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”