การใช้เลเซอร์ความเข้มข้นต่ำกระตุ้นหนังศีรษะสร้างเส้นผม

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. ดร. พญ.รัชต์ธร ปัญจประทีป
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 30/04/2022

ปัญหาผมบางและผมร่วงจากพันธุกรรม พบได้บ่อยทั้งในผู้ชายและผู้หญิง ซึ่งนอกจากจะสามารถรักษาด้วยวิธีการมาตรฐานแล้ว ยังมีอีกหนึ่งวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ คือ การใช้แสงเลเซอร์


ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”