ตรวจ ATK ทำถูกวิธี ได้ผลดีเหมือนเดิม

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
1m
Level : Beginner
วิทยากร : ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ
ภาควิชา : กุมารเวชศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 02/12/2022

- จริงหรือไม่? ถ้าเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์ไป จะทำให้ตรวจ ATK ตรวจไม่พบเชื้อ

- นิวคลีโอแคปสิด (Nucleocapsid) ของไวรัสคืออะไร และเกี่ยวข้องกับการตรวจ ATK อย่างไร

- ตรวจ ATK อย่างไร ให้ได้ผลดีเหมือนเดิม

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”