รู้จักและเข้าใจ โรคสติฟฟ์-เพอร์ซัน ซินโดรม

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
5m
วิทยากร : ศ. นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 20/12/2022

-ปัจจัยที่ก่อให้เกิด สติฟฟ์-เพอร์ซันซินโดรม

-อาการของ สติฟฟ์-เพอร์ซันซินโดรม เป็นอย่างไร

-แนวทางการรักษา และ การดูแลผู้ป่วย

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”