เชื้อไมโคพลาสมา

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
3m
Level : Beginner
วิทยากร : ผศ. นพ.โอภาส พุทธเจริญ
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 11/01/2023

- เชื้อไมโคพลาสมาคืออะไร ?

- ช่องทางและโอกาสการรับเชื้อ

- อาการหลังจากติดเชื้อ

- การรักษาเมื่อติดเชื้อไมโคพลาสมา

- ป้องกันการติดเชื้ออย่างไร ?

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”