เชื้อไมโคพลาสมา

  0

  5.0 (1 rating)
  1 lessons
  03:22 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : ผศ. นพ.โอภาส พุทธเจริญ
  วันที่เผยแพร่ : 11/01/2023

  - เชื้อไมโคพลาสมาคืออะไร ?

  - ช่องทางและโอกาสการรับเชื้อ

  - อาการหลังจากติดเชื้อ

  - การรักษาเมื่อติดเชื้อไมโคพลาสมา

  - ป้องกันการติดเชื้ออย่างไร ?

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”