ทำอย่างไรเมื่อเกิดเหตุวินาศภัย

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
4m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. นพ.กฤตยา กฤตยากีรณ
ภาควิชา : ศัลยศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 09/02/2023

แนวคำถาม :

   - ประเทศไทยมีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวบ้างหรือไม่

   - เมื่อเผชิญกับแผ่นดินไหวจะดูแลตัวเองได้อย่างไร

   - เมื่อเผชิญแผ่นดินไหวในต่างประเทศควรทำอย่างไร

   - หากเกิดเหตุวินาศภัยอื่นๆ เช่น ไฟไหม้ หรือ แก๊สระเบิด ควรป้องกันอย่างไร

   - ถ้าต้องเดินทางไปประเทศที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหว ควรเตรียมตัวและป้องกันตัวเองอย่างไร

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”