โรคคาโรชิ...บ้างานจนตาย

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
4m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. พญ.มนัญชยา ฐาปนะสุต
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 14/02/2023

แนวคำถาม :

   - โรคคาโรชิ( Karoshi Syndrome )คืออะไร

   - สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคคาโรชิคืออะไร

   - อาการที่พบได้บ่อยในโรคคาโรชิ

   - ป้องกันและดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคคาโรชิ

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”