ไวรัสมาร์บวร์ก (Marburg virus disease)

0

5.0 (2 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : ผศ. นพ.โอภาส พุทธเจริญ
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 23/02/2023

#ไวรัสมาร์บวร์ก คืออะไร ?

✅มีการพบผู้ป่วยในประเทศไทย หรือยัง ?

✅สามารถติดเชื้อได้อย่างไร ?

✅เมื่อติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก มีวิธีการสังเกตุได้อย่างไร ?

✅การวินิจฉัย รักษา และ ป้องกัน การแพร่ระบาด ได้อย่างไร ?

พร้อมคำแนะนำ ป้องกันตนเอง

ผู้สอน : ผศ. นพ.โอภาส พุทธเจริญ

สาขาวิชาโรคติดเชื้อ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”