วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดใหม่ Bivalent

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
5m
Level : Beginner
วิทยากร : ศ. นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร
ภาควิชา : อายุรศาสตร์ , ⸱ฝ่ายวิจัย
วันที่เผยแพร่ : 02/03/2023

แนวคำถาม :

- สถานการณ์โรคโควิด-19ในปัจจุบันเป็นอย่างไร

- Bivalent vaccine เข็มกระตุ้นคืออะไร

- คนกลุ่มใดควรได้รับวัคซีนชนิดนี้

- หากเคยรับเชื้อโควิด-19แล้วหรือฉีดวัคซีนแล้วหลายเข็มควรฉีดเข็มกระตุ้นอย่างไร

- คำแนะนำในการดูแลตัวเองก่อน และ หลังฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”