"โรควัวบ้า" และสถานการณ์ในบราซิล

0

5.0 (2 rating)
1 lessons
11m
Level : Beginner
วิทยากร : ศ. นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 10/03/2023

แนวคำถาม :

- สถานการณ์ "โรควัวบ้า" ในบราซิลปัจจุบันเป็นอย่างไร

- โรควัวบ้า มีสาเหตุจากเชื้ออะไร

- อาการและอาการแสดง

- การติดต่อของเชื้อโรควัวบ้า และการระบาดจากสัตว์สู่คน

- ถ้าสงสัยว่าเป็น จะไปตรวจรักษาได้ที่ไหน อย่างไร

- การป้องกันการติดเชื้อโรควัวบ้า

- คำแนะนำและการดูแลตนเอง

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”