ชายชาวอินเดียติดเชื้อราจากพืชรายแรกของโลก...จริงหรือ?

0

4.0 (1 rating)
1 lessons
5m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. ดร.อริยา จินดามพร
ภาควิชา : จุลชีววิทยา
วันที่เผยแพร่ : 12/04/2023

แนวคำถาม :

- การติดเชื้อราจากพืชเกิดขึ้นได้อย่างไร

- เชื้อราจากพืชที่ปรากฏในข่าวเป็นเชื้อราชนิดใด

- หากติดเชื้อราจากพืชจะพบอาการใดและจะส่งผลกระทบอย่างไร

- วิธีการรักษาเมื่อติดเชื้อราจากพืช

- วิธีการป้องกันตนเองอย่างไรให้ห่างไกลจากเชื้อราจากพืช

- ข้อคิดถึงประชาชน

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”