รู้จักภาวะ Malignant Hyperthermia: ป้องกันอันตรายที่ซ่อนอยู่ในการดมยา

0

4.8 (3 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : ศ. นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์
ภาควิชา : วิสัญญีวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 03/07/2023

- ภาวะ Malignant Hyperthermia คือกลุ่มอาการอะไรและเกิดจากสาเหตุอะไร?

- มีอาการสำคัญใดที่ช่วยระบุว่าผู้ป่วยอาจเป็น Malignant Hyperthermia หรือไม่?

- ภาวะ Malignant Hyperthermia สามารถเกิดขึ้นในคนกลุ่มใดบ้าง?

- มีวิธีการหรือยารักษา Malignant Hyperthermia อย่างไร?

- อาการ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากภาวะ Malignant Hyperthermia ไม่ได้รับการรักษาทันทีหรือรักษาไม่ถูกต้อง?

- หากแพทย์สงสัยเกี่ยวกับภาวะ Malignant Hyperthermia ควรวางแผนการรักษาอย่างไร ?

- มีข้อควรทราบเกี่ยวกับภาวะ Malignant Hyperthermia ที่ผู้ป่วยหรือครอบครัวสามารถเตรียมตัวและป้องกันได้ในกรณีที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดหรือไม่?

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”