"อันตรายที่ซ่อนอยู่ในหอยนางรมสด"

0

4.5 (2 rating)
1 lessons
5m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. พญ.นันทนา จำปา
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 28/08/2023

แนวคำถาม :

- เชื้อโรคที่พบได้ในหอยนางรมสดมีอะไรบ้าง อาจนำไปสู่การเป็นโรคใดและจะมีอาการอย่างไร

- หากเกิดอาการผิดปกติหลังจากการรับประทานหอยนางรมสด เราจะรักษาด้วยวิธีใด

- เราสามารถลดความเสี่ยง ป้องกัน หรือ ตรวจสอบ ก่อนการรับประทานได้อย่างไร

- คำแนะนำการประกอบอาหารจากหอยนางรมสด เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการติดเชื้อ

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”