ข้อควรรู้ และสิ่งต้องระวังเกี่ยวกับถังก๊าซทั่วไป และถังก๊าซ CO2

0

4.5 (2 rating)
1 lessons
14m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. นพ.พรเทพ เปรมสำราญ
ภาควิชา : วิสัญญีวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 06/09/2023

แนวคำถาม :

- ก๊าซและถังบรรจุก๊าซที่ใช้ในปัจจุบันมีกี่ประเภท

- ก๊าซที่นำมาใช้ในทางการแพทย์มีอะไรบ้าง

- ก๊าซที่นำมาใช้ทางการแพทย์แตกต่างจากก๊าซที่นำมาใช้ในทางอุตสาหกรรมหรือไม่

- ถังก๊าซมีอายุการใช้งานหรือไม่

- ถังก๊าซที่นำมาใช้ทางการแพทย์แตกต่างจากถังก๊าซที่นำมาใช้ในทางอุตสาหกรรมอย่างไร

- ถังก๊าซทางการแพทย์ที่ใช้กันมากที่สุดเป็นแบบใด

- ก๊าซ CO2 มีการใช้งานในด้านใดบ้าง

- ถังก๊าซ CO2 ที่ใช้ในทางการแพทย์ถังดับเพลิงที่บรรจุก๊าซ CO2 มีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร

- อันตรายที่เกิดจากการใช้ถังก๊าซมีอะไรบ้าง

- คำแนะนำที่อยากฝากถึงประชาชน

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”