ฝีดาษลิงมาอีกแล้ว

0

4.5 (1 rating)
1 lessons
5m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. นพ.โอภาส พุทธเจริญ
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 28/09/2023

- โรคฝีดาษลิงคืออะไร และสถานการณ์ระบาดในปัจจุบันเป็นอย่างไร?

- อาการหรือสัญญาณที่บ่งบอกเมื่อมีการติดเชื้อฝีดาษลิง?

- ขั้นตอน และวิธีการวินิจฉัยโรคฝีดาษลิงเป็นอย่างไร ?

- การควบคุม และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค?

- ผู้ป่วยโรคฝีดาษลิงควรปฏิบัติตัวอย่างไร?

- ข้อแนะนำที่อยากฝากถึงประชาชน?

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”