ไวรัสนิปาห์ แรงกว่าโควิด 19...จริงหรือ?

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
5m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. พญ.นภาพร จันทศรีสวัสดิ์
ภาควิชา : กุมารเวชศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 05/10/2023

- โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์คืออะไร และเกิดจากเชื้อก่อโรคชนิดใด?

- วิธีการติดต่อ และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนิปาห์เป็นอย่างไร?

- โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ รุนแรง และอันตรายกว่าโควิด-19...จริงหรือไม่?

- วิธีการรักษาผู้ป่วยไวรัสนิปาห์มีอย่างไร?

- การสวมหน้ากากและการล้างมือมีสามารถป้องกันการติดเชื้อได้หรือไม่ และเราจะสามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสนิปาห์อย่างไร?

- คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไปในสถานการณ์ปัจจุบัน?

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”