การบริโภคน้ำตาลเทียม (Artificial Sweeteners) ก่อเกิดมะเร็ง

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
5m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. (พิเศษ) พญ.ปนัดดา ศรีจอมขวัญ
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 01/11/2023

- น้ำตาลเทียมคืออะไร?

- น้ำตาลเทียมมีกี่ชนิด?

- การบริโภคน้ำตาลเทียมส่งผลต่อความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งอย่างไร?

- ควรบริโภคน้ำตาลเทียมในปริมาณเท่าใด เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็ง?

- แพทย์มีคำแนะนำอย่างไร เกี่ยวกับการบริโภคน้ำตาลเทียม?

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”