หนวดกุ้งทิ่มนิ้วมือ ติดเชื้อ Aeromonas (แอโรโมแนส) เสียชีวิต

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
5m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. นพ.ปวัตน์ พื้นแสน
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 20/11/2023

- Aeromonas veronii คือเชื้อโรคอะไรและพบได้ในสัตว์ชนิดใดบ้าง ?

- แหล่งกำเนิด และปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อ Aeromonas veronii (แอโรโมแนส) มีอะไรบ้าง?

- การแพร่กระจายของเชื้อ Aeromonas veronii (แอโรโมแนส) มีลักษณะอย่างไร

- จะทราบได้อย่างไรว่าติดเชื้อ Aeromonas veronii (แอโรโมแนส) ?

- การรักษาหรือการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ Aeromonas veronii (แอโรโมแนส) มีขั้นตอนอย่างไร?

- ข้อควรระวัง วิธีป้องกันการติดเชื้อ Aeromonas veronii (แอโรโมแนส) และคำแนะนำจากแพทย์

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”