โรคปอดอักเสบของอาร์เจนตินา...ลึกลับจริงหรือ?

0

4.8 (3 rating)
1 lessons
3m
วิทยากร : อ. พญ.พิณทิพย์ สุชาติลิขิตวงศ์
ภาควิชา : จุลชีววิทยา
วันที่เผยแพร่ : 31/08/2022

- โรคปอดอักเสบลึกลับของอาร์เจนตินาคืออะไร และ เกิดจากเชื้อใด

- โรคนี้ติดเชื้อได้อย่างไร

- ข้อสังเกตของเชื้อ Legionella

- เชื้อนี้พบในไทยหรือยัง

- การรักษาและการป้องกัน

- สิ่งที่อยากฝากถึงประชาชน

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”