ดื่มน้ำเยอะจนสมองบวม เสียชีวิต

0

4.8 (2 rating)
1 lessons
4m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. ดร. นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 23/11/2023

- การดื่มน้ำมากเกินไป จะทำให้ร่างกายเกิดปัญหาสุขภาพใดบ้าง?

- อาการและสัญญาณบ่งชี้ที่ควรระวังเมื่อดื่มน้ำมากเกินไปคืออะไร?

- หากผู้ที่การดื่มน้ำมากเกินไป แพทย์มักจะแนะนำให้พักการดื่มน้ำหรือทำอย่างไรเพื่อแก้ไขอาการนี้

- แต่ละวันควรดื่มน้ำในปริมาณเท่าใดเพื่อรักษาสุขภาพอย่างเหมาะสม

- คำแนะนำสำหรับประชาชน

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”