"ก้อยปลา" แฝงปรสิต ชิมคำเดียวเสี่ยงอันตรายถึงชีวิต

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. ดร.วิวรพรรณ สรรประเสริฐ
ภาควิชา : ปรสิตวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 17/10/2023

- การบริโภคก้อยปลา ส่งผลกับสุขภาพอย่างไร?

- พยาธิ Opisthorchis viverrini คืออะไร และเป็นอันตรายอย่างไร?

- ท้องถิ่นหรือภูมิภาคใดพบอัตราการเสียชีวิตจากการบริโภคก้อยปลาสูงที่สุด

- ความนิยมบริโภคก้อยปลาในท้องถิ่นส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนส่วนใหญ่หรือไม่?

- การรักษาติดเชื้อโรคพยาธิใบไม้ตับ

- คำแนะนำจากแพทย์

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”