เยาวชนไทยติดเชื้อ HIV เพิ่มขึ้นเกือบห้าพันคน

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
7m
Level : Beginner
วิทยากร : ศ. พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ
ภาควิชา : กุมารเวชศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 09/01/2024

-HIV กับ เอดส์ ต่างกันอย่างไร?

-สถานการณ์ของ HIV ในปัจจุบันเป็นอย่างไร?

-ความรู้อัพเดตเกี่ยวกับการป้องกัน HIV เป็นอย่างไร?

-ครอบครัวและสังคมมีบทบาทอย่างไรในการสนับสนุนและป้องกัน

-HIV ในวัยรุ่นไทย?

-คำแนะนำหรือข้อเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์นี้?

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”