ขนมปังขึ้นรา แม้เอาราออกก็ห้ามกิน

0

5.0 (2 rating)
1 lessons
7m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. ดร. พญ.กรวลี มีศิลปวิกกัย
ภาควิชา : จุลชีววิทยา
วันที่เผยแพร่ : 01/02/2024

- เชื้อราบนขนมปัง เกิดขึ้นมาได้อย่างไร?

-เพราะอะไรเราจึงไม่ควรรับประทานขนมปังที่มีเชื้อราแม้ว่าจะเอาเชื้อราออกแล้ว?

- การบริโภคขนมปังที่ขึ้นราจะส่งผลต่อร่างกายอย่างไรบ้าง?

- เราจะทราบได้อย่างไรว่าขนมปังปลอดภัยจากเชื้อรา?

- ควรเก็บรักษาขนมปังอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดเชื้อรา?

- คำแนะนำเพิ่มเติมจากแพทย์?

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”