คำแนะนำการรับวัคซีนงูสวัด

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
7m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. นพ.ปวัตน์ พื้นแสน
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 21/03/2024

-โรคงูสวัดคืออะไร? อาการเป็นอย่างไร? มีความรุนแรงมากน้อยแค่ไหน?

-บุคคลที่มีความเสี่ยงเป็นบุคคลใดบ้าง?

-บุคคลใดบ้างที่ต้องรับวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด?

-วัคซีนป้องกันโรคงูสวัดมีกี่ชนิด? และ ต้องฉีดกี่เข็ม?

-ควรรับวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดหรือไม่? และ เมื่อใด?

-สามารถรับวัคซีนงูสวัดได้ที่ไหนบ้าง? อย่างไร?

-วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด มีผลข้างเคียงหรือไม่?

-อยากให้อาจารย์สรุปเกี่ยวกับการรับวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด รวมไปถึงการเตรียมตัวในการรับวัคซีน

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”