ทำ IF เสี่ยงเสียชีวิตจากโรคหัวใจ

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
8m
Level : Beginner
วิทยากร : ผศ. นพ.นริศร ลักขณานุรักษ์
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 23/03/2024

- การรับประทานอาหารแบบ IF คืออะไร

- ผลการศึกษา การรับประทานอาหารแบบ IF ตามที่ปรากฏในข่าว มีข้อมูลอย่างไรบ้าง

- ผลการศึกษานี้ มีความน่าเชื่อถือแค่ไหน?

- ข้อควรระวัง ความเสี่ยง และคำแนะนำจากแพทย์ ในการรับประทานอาหาร แบบ IF

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”