"แบคทีเรียกินเนื้อคนระบาด"

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
9m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. นพ.โอภาส พุทธเจริญ
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 09/04/2024

- เชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคนคืออะไร และเกิดจากสาเหตุใด?

- คนกลุ่มใดที่มีความเสี่ยงติดเชื้อมากที่สุด?

- โรคหรือผลกระทบจากการได้รับเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัสชนิดเอ มีอะไรบ้าง?

- มีวิธีการตรวจสอบหรือวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัสชนิดเอได้อย่างไร?

- ควรทำอย่างไรเพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือรักษาโรค?

- มีวิธีการรักษาในผู้ป่วยที่ติดเชื้อแบคทีเรียนี้อย่างไร?

- มีการแพร่ระบาดอย่างแพร่หลาย นักท่องเที่ยวยังสามารถไปเที่ยวที่ต่างประเทศได้ไหม?

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”