พิษฝุ่น PM2.5 ปัญหาเรื้อรังคร่าชีวิต

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
5m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. นพ.ธิติวัฒน์ ศรีประสาธน์
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 10/04/2024

- ปัญหา PM2.5 มีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนอย่างไรบ้าง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีระดับมลพิษสูง?

- PM2.5 มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปอดอย่างไรบ้าง?

- ผู้ที่อาศัยในพื้นที่ที่มีระดับ PM2.5 สูงมีโอกาสเป็นโรคมะเร็งปอดสูงขึ้นหรือไม่?

- เราจะทราบได้อย่างไรว่ามีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคมะเร็งปอดจากฝุ่น PM2.5?แ

- จะสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเกี่ยวกับ PM2.5 และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพอย่างไรให้มีประโยชน์มากที่สุด?

- คำแนะนำหรือแนวทางในการลดความเสี่ยงจาก PM2.5 ซึ่งกระตุ้นให้เกิดมะเร็งปอดอย่างไร?

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”