“แคดเมียม" สารก่อมะเร็ง อันตรายต่อชีวิต

0

3.5 (1 rating)
1 lessons
9m
Level : Beginner
วิทยากร : ผศ. นพ.สุชัย สุเทพารักษ์
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 11/04/2024

- กากแคดเมียมคืออะไร และมีสารประกอบสำคัญอะไรบ้าง?

- อันตรายจากแคดเมียมมีอะไรบ้าง?

- ผลกระทบและการดูแลตนเองจากการสัมผัสกากแคดเมียมเป็นเวลานาน?

- จากข่าวที่ปรากฏประชาชนควรระวังตัวอย่างไร?

- คำแนะนำจากแพทย์และการสร้างความเข้าใจให้ประชาชนเกี่ยวกับกากแคดเมียม?

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”