น้ำยายืดผมเสี่ยงไตวาย จริงหรือ?

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
8m
Level : Beginner
วิทยากร : ผศ. ดร. นพ.สุวศิน อุดมกาญจนนันท์
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 24/04/2024

- การใช้น้ำยายืดผมบางชนิดมีผลกระทบต่อระบบไตจริงหรือไม่?

- สารเคมีใดบ้างในน้ำยายืดผมที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ?

- ผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตสามารถใช้น้ำยายืดผมได้หรือไม่?

- ควรใช้น้ำยายืดผมอย่างไรให้ปลอดภัย?

- คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับท่านผู้ชม?

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”