โรคฉี่หนู...อันตรายที่มาพร้อมฤดูฝน

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : รศ. ดร. พญ.กนิษฐา ภัทรกุล
ภาควิชา : จุลชีววิทยา
วันที่เผยแพร่ : 27/06/2024

-โรคฉี่หนูคืออะไร และมีสาเหตุมาจากหนูอย่างเดียวหรือไม่

-โรคฉี่หนูมีอาการเป็นอย่างไรบ้าง?

-โรคฉี่หนูสามารถติดจากคนสู่คนได้หรือไม่?

-กลุ่มอายุและกลุ่มอาชีพใดมีความเสี่ยงเป็นโรคฉี่หนูมากที่สุด?

-วิธีการป้องกันโรคฉี่หนูคืออะไร?

-คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับประชาชน?

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”