วัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็กเล็ก

0

4.0 (1 rating)
1 lessons
3m
Level : Beginner
วิทยากร : ศ. พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ
ภาควิชา : กุมารเวชศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 03/10/2022

- ประโยชน์ของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็กเล็ก

- ประสิทธิภาพการป้องกันโรคโควิด-19 ของวัคซีนสำหรับเด็กเล็ก

- วิธีการได้รับวัคซีนในเด็กเล็ก

- การดูแลเด็กเล็กกลังจากได้รับวัคซีน

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”