วัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับเด็กเล็ก

  0

  4.0 (1 rating)
  1 lessons
  03:09 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : ศ. พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ
  วันที่เผยแพร่ : 03/10/2022

  - ประโยชน์ของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สำหรับเด็กเล็ก

  - ประสิทธิภาพการป้องกันโรคโควิด-19 ของวัคซีนสำหรับเด็กเล็ก

  - วิธีการได้รับวัคซีนในเด็กเล็ก

  - การดูแลเด็กเล็กกลังจากได้รับวัคซีน

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”