โควิด-19 สายพันธ์ุใหม่ 'XBB'

  0

  4.8 (2 rating)
  1 lessons
  05:47 นาที
  วิทยากร : ผศ. นพ.โอภาส พุทธเจริญ
  วันที่เผยแพร่ : 08/11/2022

  - โรคโควิด-19 สายพันธ์ุ 'XBB' คืออะไร และเริ่มระบาดจากไหน

  - ความแตกต่างระหว่าง โรคโควิด-19 สายพันธ์ุ 'XBB' กับ ""สายพันธุ์เดิม""

  - สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธ์ุ 'XBB'

  - ประสิทธิภาพของวัคซีนที่ฉีดไปแล้วกับการป้องกันโรคโควิด-19 สายพันธ์ุ 'XBB'

  - การดูแล และป้องกันตัวเอง

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”