โควิด-19 สายพันธ์ุใหม่ 'XBB'

0

4.8 (2 rating)
1 lessons
5m
วิทยากร : ผศ. นพ.โอภาส พุทธเจริญ
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 18/04/2023

- โรคโควิด-19 สายพันธ์ุ 'XBB' คืออะไร และเริ่มระบาดจากไหน

- ความแตกต่างระหว่าง โรคโควิด-19 สายพันธ์ุ 'XBB' กับ ""สายพันธุ์เดิม""

- สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สายพันธ์ุ 'XBB'

- ประสิทธิภาพของวัคซีนที่ฉีดไปแล้วกับการป้องกันโรคโควิด-19 สายพันธ์ุ 'XBB'

- การดูแล และป้องกันตัวเอง

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”