ปฏิบัติตัวอย่างไร ให้ห่างไกลจาก "มะเร็งปอด"

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
5m
Level : Beginner
วิทยากร : ศ. นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล
ภาควิชา : รังสีวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 15/11/2022

- ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดมะเร็งปอด

- กินคลีน ออกกำลังกาย ดูแลตัวเอง ทำไมยังเป็นมะเร็งปอด

- สัญญาณเตือนของมะเร็งปอด

- การตรวจวินิจ และระยะของมะเร็งปอด

- วิธีการรักษามะเร็งปอด

- ต้องดูแลตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลมะเร็งปอด

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”