ปฏิบัติตัวอย่างไร ให้ห่างไกลจาก "มะเร็งปอด"

  0

  5.0 (1 rating)
  1 lessons
  05:18 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : ศ. นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล
  วันที่เผยแพร่ : 15/11/2022

  - ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลให้เกิดมะเร็งปอด

  - กินคลีน ออกกำลังกาย ดูแลตัวเอง ทำไมยังเป็นมะเร็งปอด

  - สัญญาณเตือนของมะเร็งปอด

  - การตรวจวินิจ และระยะของมะเร็งปอด

  - วิธีการรักษามะเร็งปอด

  - ต้องดูแลตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลมะเร็งปอด

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”