เชื้อดื้อยาคร่าชีวิต

  0

  3.3 (2 rating)
  1 lessons
  06:18 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : ผศ. นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล
  วันที่เผยแพร่ : 23/11/2022

  - เชื้อดื้อยาเกิดจากอะไร

  - พฤติกรรมเสี่ยงดื้อยา

  - ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไรให้ปลอดภัยจากเชื้อดื้อยา

  - โรคที่รักษาได้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

  - ปฏิบัติตัวอย่างไรให้ห่างไกลจากเชื้อดื้อยา

  ปกติ 0
  ฟรี
  ปกติ0
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”