เชื้อดื้อยาคร่าชีวิต

0

3.5 (5 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : ผศ. นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล
วันที่เผยแพร่ : 23/11/2022

- เชื้อดื้อยาเกิดจากอะไร

- พฤติกรรมเสี่ยงดื้อยา

- ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไรให้ปลอดภัยจากเชื้อดื้อยา

- โรคที่รักษาได้ไม่ต้องใช้ยาปฏิชีวนะ

- ปฏิบัติตัวอย่างไรให้ห่างไกลจากเชื้อดื้อยา

ปกติ 0
ฟรี
ปกติ0
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”