โรคข้อเข่าเสื่อม

  0

  4.5 (1 rating)
  1 lessons
  10:46 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : อ. พญ.ฑิมภ์พร วิทูรพงศ์
  ภาควิชา : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
  วันที่เผยแพร่ : 16/03/2022

  โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคข้ออักเสบที่พบได้บ่อย ในผู้ป่วยที่อายุเพิ่มขึ้นจะพบอาการเหล่านี้ได้มากและมีอาการรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งมักส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก


  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”