โรคข้อเข่าเสื่อม

0

4.5 (1 rating)
1 lessons
10m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. พญ.ฑิมภ์พร วิทูรพงศ์
ภาควิชา : เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วันที่เผยแพร่ : 16/03/2022

โรคข้อเข่าเสื่อมเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคข้ออักเสบที่พบได้บ่อย ในผู้ป่วยที่อายุเพิ่มขึ้นจะพบอาการเหล่านี้ได้มากและมีอาการรุนแรงยิ่งขึ้น ซึ่งมักส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก


ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”