การเลี้ยงดูเด็กเชิงบวก

  0

  5.0 (1 rating)
  7 lessons
  97:59 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : อ. พญ.พร ไตรรัตน์วรกุล , ศ. นพ.วีระศักดิ์ ชลไชยะ , อ. ดร.ประภาศรี นันท์นฤมิต , อ. พญ.พรชฎา ศรีสิงหสงคราม , อ. พญ.กอบรัตน์ จิรพัฒนกุล
  ภาควิชา : กุมารเวชศาสตร์
  วันที่เผยแพร่ : 25/10/2022

  บทเรียนออนไลน์ "การเลี้ยงดูเด็กเชิงบวก" ที่เต็มไปด้วยความรู้ และเคล็ดลับดี ๆ ในการเลี้ยงดูเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการและพฤติกรรมที่ดี โดยผู้เรียนจะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กเชิงบวกโดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยและวัยเรียน รวมถึงผู้เรียนจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ ส่งเสริมพัฒนาการ และปรับพฤติกรรมเด็กได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้เด็กสามารถเติบโตและพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”