ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อในช่วง covid-19

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
5m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. พญ.สุทธิมน ธรรมเตโช
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 22/04/2022

ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคบนพื้นผิวต่าง ๆ เป็นสิ่งสำคัญมาก โดยเฉพาะเจลแอลกอฮอล์สำหรับพกติดตัวในการใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อป้องกันตัวเองจากเชื้อโรคต่าง ๆ แต่หากใช้สิ่งเหล่านี้หรือเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้องนั้น อาจทำให้เป็นอันตรายได้

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”