การแพ้ยาซ้ำและวิธีการป้องกัน

0

4.5 (2 rating)
1 lessons
3m
Level : Beginner
วิทยากร : ภญ.อามีนะ เกตุประยูร
วันที่เผยแพร่ : 12/06/2023

การแพ้ยาเป็นเรื่องที่สำคัญที่ผู้ป่วยทุกคนต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรให้ทราบทุกครั้ง ในผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้ยา ควรพกบัตรแพ้ยาติดตัวไว้ เพื่อป้องกันการเกิดการแพ้ยาซ้ำ โดย ภญ.อามีนะ เกตุประยูร เภสัชกร เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”