เด็กเรียนออนไลน์เสี่ยงสายตาสั้น

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
6m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. พญ.วรวลัญช์ หงส์เลิศนภากุล
ภาควิชา : จักษุวิทยา
วันที่เผยแพร่ : 03/05/2022

โรคระบาดโควิด19 ทำให้การใช้ชีวิตของเด็กในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ต้องเรียนออนไลน์ตลอดเวลา มีความจำเป็นต้องใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์ การป้องกันไม่ให้สายตาสั้นเพิ่มขึ้นเร็ว จากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว ให้ลดการมองใกล้เป็นเวลานานๆติดต่อกัน โดยอาจใช้กฎของ 20-20-20 คือใช้สายตาไปประมาณ 20 นาที แล้วให้พักเป็นเวลา 20 วินาที โดยที่ให้มองไปไกลๆเกิน 20 ฟุต

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”