เด็กเรียนออนไลน์เสี่ยงสายตาสั้น

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  06:07 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : อ. พญ.วรวลัญช์ หงส์เลิศนภากุล
  ภาควิชา : จักษุวิทยา
  วันที่เผยแพร่ : 03/05/2022

  โรคระบาดโควิด19 ทำให้การใช้ชีวิตของเด็กในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป ต้องเรียนออนไลน์ตลอดเวลา มีความจำเป็นต้องใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์ การป้องกันไม่ให้สายตาสั้นเพิ่มขึ้นเร็ว จากปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว ให้ลดการมองใกล้เป็นเวลานานๆติดต่อกัน โดยอาจใช้กฎของ 20-20-20 คือใช้สายตาไปประมาณ 20 นาที แล้วให้พักเป็นเวลา 20 วินาที โดยที่ให้มองไปไกลๆเกิน 20 ฟุต

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”