โครงการ ลดระยะเวลารอคอยผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเคมีคลินิกในผู้ป่วย IPD และ ER

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
10m
Level : Beginner
วิทยากร : นางสาวรัตนา ฉัตรศานติกุล , นายโกศัย อยู่ยิ้ม , นายพงศ์พิช พิพัฒน์นวกิจ
ภาควิชา : เวชศาสตร์ชันสูตร
วันที่เผยแพร่ : 13/06/2023

หลังจากรบชมสื่อวีดิทัศน์เรื่องนี้นี้ ผู้ชมจะได้ทราบถึง

1. นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งองค์ความรู้นี้ไม่สามารถหาได้ทั่วไป เพราะการลดระยะเวลารอคอยผลวิเคราะห์ นำไปเป็นตัวอย่างหรือสร้างแนวคิดให้กับรพ. หรือหน่วยงานอื่น ที่ดำเนินการคล้ายกันได้

2. ผู้เรียนใช้เป็นแนวทางการวางแผนพัฒนาและปรับใช้กับการจัดการด้านบริการให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นไปได้อย่างต่อเนื่อง

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”