เทคนิคผู้สูงอายุกินอาหารอย่างปลอดภัย

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
13m
Level : Beginner
วิทยากร : ศ. นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์
ภาควิชา : อายุรศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 26/05/2022

ปัญหาการสำลักอาหารมีความสำคัญมากสำหรับสังคมผู้สูงวัย เกิดจากหลายปัจจัย เพื่อป้องกันให้ผู้สูงอายุไม่เกิดการสำลักในขณะรับประทานอาหารจึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต้องเรียนรู้เทคนิคในการรับประทานอาหารอย่างไรให้ปลอดภัย ซึ่งมีเคล็ดลับที่สามารถเรียนรู้ได้ง่ายๆ

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”