เวลาคุณภาพกับพัฒนาการเด็ก

0

0.0 (0 rating)
1 lessons
7m
Level : Beginner
วิทยากร : อ. พญ.พร ไตรรัตน์วรกุล
ภาควิชา : กุมารเวชศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

"เด็กหลายคนอาจจะเกิดมาด้วยพัฒนาการปกติ แต่เมื่อเลี้ยงดูไปเรื่อยๆ

คุณพ่อคุณแม่เริ่มเห็นว่าพัฒนาการล่าช้า ปัจจัยส่วนใหญ่เกิดจากการใช้จอในบ้าน

ทั้งในเด็กหรือผู้ปกครอง

การขาดปฏิสัมพันธ์กับลูก ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ล่าช้า เช่นการเข้าสังคม

ภาษา การเข้าใจตนเองและผู้อื่น"

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”