เวลาคุณภาพกับพัฒนาการเด็ก

  0

  0.0 (0 rating)
  1 lessons
  07:41 นาที
  Level : Beginner
  วิทยากร : อ. พญ.พร ไตรรัตน์วรกุล
  ภาควิชา : กุมารเวชศาสตร์
  วันที่เผยแพร่ : 09/06/2022

  "เด็กหลายคนอาจจะเกิดมาด้วยพัฒนาการปกติ แต่เมื่อเลี้ยงดูไปเรื่อยๆ

  คุณพ่อคุณแม่เริ่มเห็นว่าพัฒนาการล่าช้า ปัจจัยส่วนใหญ่เกิดจากการใช้จอในบ้าน

  ทั้งในเด็กหรือผู้ปกครอง

  การขาดปฏิสัมพันธ์กับลูก ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการที่ล่าช้า เช่นการเข้าสังคม

  ภาษา การเข้าใจตนเองและผู้อื่น"

  ฟรี
  ฟรี

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”