การรักษาโรคอ้วนแบบครบวงจร

0

5.0 (1 rating)
6 lessons
1h:57m
Level : Intermediate
วิทยากร : อ. นพ.วิทวัส แนววงศ์ , อ. นพ.ธนน คงเจริญสมบัติ , อ. รศ. ดร.ดรุณวรรณ สุขสม , อ. ผศ. พญ.พัชญา บุญชยาอนันต์ , อ. รศ. นพ.สุเทพ อุดมแสวงทรัพย์ , อ. ผศ. นพ.ภาฤทธิ์ เมฆอรุณกมล
ภาควิชา : อายุรศาสตร์ , ศัลยศาสตร์
วันที่เผยแพร่ : 20/12/2022

การรักษาโรคอ้วนแบบครบวงจร

โค้ดส่วนลด

ราคา699บาท
ราคา699บาท

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”