ข้อควรรู้ของการใช้ยาวาร์ฟาริน

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
09:09 นาที
Level : Beginner
วิทยากร : นสภ.ณัฐนันท์ วิเศษสุภมิตร , นสภ.อริสรา เชียงแรง , ภญ.รวิวรรณ อรุณพันธุ์ , ภญ.อภิรดี ศรีโยม
ภาควิชา : งานบริการเภสัชกรรมคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
วันที่เผยแพร่ : 28/02/2023

ยาวาร์ฟาริน เป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดที่ใช้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต และอาจทำให้เสียชีวิตได้ อีกทั้งยาวาร์ฟารินยังเป็นยาที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะเลือดออก

ดังนั้น ผู้ป่วยจึงเป็นส่วนสำคัญในการเฝ้าติดตามอาการของตนเอง และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และเภสัชกรอย่างเคร่งครัด เพื่อนำไปสู่การใช้ยาอย่างถูกต้องปลอดภัย

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”