ข้อควรรู้ของการใช้ยาวาร์ฟาริน

0

5.0 (1 rating)
1 lessons
9m
Level : Beginner
วิทยากร : นสภ.ณัฐนันท์ วิเศษสุภมิตร , นสภ.อริสรา เชียงแรง , ภญ.รวิวรรณ อรุณพันธุ์ , ภญ.อภิรดี ศรีโยม
วันที่เผยแพร่ : 28/02/2023

ยาวาร์ฟาริน เป็นยาต้านการแข็งตัวของเลือดที่ใช้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตัน ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาต และอาจทำให้เสียชีวิตได้ อีกทั้งยาวาร์ฟารินยังเป็นยาที่สามารถเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดภาวะเลือดออก

ดังนั้น ผู้ป่วยจึงเป็นส่วนสำคัญในการเฝ้าติดตามอาการของตนเอง และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ และเภสัชกรอย่างเคร่งครัด เพื่อนำไปสู่การใช้ยาอย่างถูกต้องปลอดภัย

------------------------------------------------------------------------

At the end of the course, participants should be able to counsel the patients to take warfarin properly and safely, when to contact physicians or healthcare providers and how to handle bleeding emergencies.

ฟรี
ฟรี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”