กรดไหลย้อนไม่ควรนอนตะแคงขวาจริงหรือ?

กรดไหลย้อนไม่ควรนอนตะแคงขวาจริงหรือ ?

🗣 ตอบ : มีส่วนจริง
มีรายงานจากการวิจัยพบว่า การนอนตะแคงขวาอาจทำให้เกิดการไหลย้อนของกรดได้มากกว่าการนอนตะแคงซ้าย

🗣 คำแนะนำสำหรับผู้เป็นโรคกรดไหลย้อน
👉🏻 ควบคุมน้ำหนัก อย่าให้อ้วน
👉🏻 ไม่ใส่เสื้อผ้าที่รัดหรือคับเกินไป
👉🏻 หลีกเลี่ยงอาหารที่กินแล้วกระตุ้นให้เกิดอาการ ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล เช่น กาแฟ อาหารมัน อาหารทอด อาหารรสจัด น้ำอัดลม เป็นต้น
👉🏻 ไม่กินอาหารจนอิ่มกินไปโดยดพาะมื้อเย็น
👉🏻 เคี้ยวอาหารให้ละเอียด ไม่กินเร็วเกินไป
👉🏻 งดสูบบุหรี่ งดดื่มแอลกอฮอล์
👉🏻 ไม่ควรนอนหรือเอนหลังภายใน 3 ชั่วโมง หลังมื้ออาหาร
👉🏻 หนุนหัวเตียงสูงอย่างน้อย 6-8 นิ้วขึ้นไป

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2563
ที่มา : ผศ.(พิเศษ) นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”