กรดไหลย้อนไม่ควรนอนตะแคงขวาจริงหรือ?

  กรดไหลย้อนไม่ควรนอนตะแคงขวาจริงหรือ ?

  🗣 ตอบ : มีส่วนจริง
  มีรายงานจากการวิจัยพบว่า การนอนตะแคงขวาอาจทำให้เกิดการไหลย้อนของกรดได้มากกว่าการนอนตะแคงซ้าย

  🗣 คำแนะนำสำหรับผู้เป็นโรคกรดไหลย้อน
  👉🏻 ควบคุมน้ำหนัก อย่าให้อ้วน
  👉🏻 ไม่ใส่เสื้อผ้าที่รัดหรือคับเกินไป
  👉🏻 หลีกเลี่ยงอาหารที่กินแล้วกระตุ้นให้เกิดอาการ ซึ่งอาจแตกต่างกันในแต่ละบุคคล เช่น กาแฟ อาหารมัน อาหารทอด อาหารรสจัด น้ำอัดลม เป็นต้น
  👉🏻 ไม่กินอาหารจนอิ่มกินไปโดยดพาะมื้อเย็น
  👉🏻 เคี้ยวอาหารให้ละเอียด ไม่กินเร็วเกินไป
  👉🏻 งดสูบบุหรี่ งดดื่มแอลกอฮอล์
  👉🏻 ไม่ควรนอนหรือเอนหลังภายใน 3 ชั่วโมง หลังมื้ออาหาร
  👉🏻 หนุนหัวเตียงสูงอย่างน้อย 6-8 นิ้วขึ้นไป

  ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2563
  ที่มา : ผศ.(พิเศษ) นพ.ปิยะพันธ์ พฤกษพานิช

  ”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”