กลัวติดเชื้อดื้อยา อย่าใช้ยาปฏิชีวนะด้วยตนเอง

ประชาชนไม่ควรใช้ยาปฏิชีวนะรักษาตนเอง พราะประชาชนขาดความรู้ที่สำคัญต่อไปนี้
• ไม่รู้ว่าโรคที่เป็นเป็นโรคติดเชื้อจริงหรือไม่
• ถ้าเป็นโรคติดเชื้อไม่รู้ว่าโรคนั้นเกิดจากไวรัสหรือแบคทีเรีย
• ถ้าเป็นแบคทีเรียไม่รู้ว่าเป็นแบคทีเรียชนิดใด
• ขาดความรู้ในเรื่องขนาดยา ความถี่ในการใช้ยา และระยะเวลาในการรักษา
• แม้รู้ชนิดของแบคทีเรีย แต่ยังขาดความรู้ว่าควรเลือกยาปฏิชีวนะชนิดใดจึงจะได้ผลดีและปลอดภัย
การใช้ยาปฏิชีวนะรักษาตนเองโดยขาดความรู้ข้างต้น เป็นผลให้ใช้ยาปฏิชีวนะเกินจำเป็น ซึ่งนอกจากไม่ได้ประโยชน์แล้ว ยังเสียงินโดยเปล่าประโยชน์ และนำไปสู่ผลเสียที่ร้ายแรงที่สุดคือการชักนำให้เชื้อแบคทีเรียดื้อยา ทำให้แพทย์รักษาโรคติดเชื้อได้ยากขึ้น ผู้ติดเชื้อดื้อยามีโอกาสเสียชีวิตสูงขึ้น
คำแนะนำ
เมื่อไม่สบาย เช่น เป็นไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หรือท้องร่วง ควรใช้ยาเพื่อบรรเทาอาการเท่านั้น อย่าเรียกหายาปฏิชีวนะมารักษาตนเอง หากอาการไม่ดีขึ้นจึงไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาล

ข้อมูล ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563
ที่มา : ผศ. นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล

………………………………

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องเชื้อดื้อยา และการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล ในวาระ “สัปดาห์รู้รักษ์ ตระหนักใช้ยาปฏิชีวนะ” ร่วมไปกับองค์การอนามัยโลก และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
https://www.who.int/news-room/events/detail/2020/11/18/default-calendar/world-antimicrobial-awareness-week-2020

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”