กัมมี่เยลลี่จิตอาสา เพื่อผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์

ผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่เข้ารับการรักษาด้วยสารรังสีไอโอดีน (l-131) หรือที่เรียกว่า น้ำแร่รังสี” นั้นรังสีบางส่วนจะถูกขับออกทางต่อมน้ำลายเมื่อต่อมน้ำลายได้รับรังสีก็อาจจะทำให้เกิดภาวะต่อมน้ำลายอักเสบได้ซึ่งภาวะนี้จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวด บวม เจ็บบริเวณต่อมน้ำลายและอาจเกิดภาวะน้ำลายน้อยตามมาได้

กัมมี่เยลลี่จิตอาสา คืออะไร

เป็นโครงการจิตอาสา ที่ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์ ที่ส่งเสริมการทำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วย เนื่องจากลูกอบส่วนใหญ่มักมีส่วนผสมของน้ำตาลในปริมาณสูง กัมมี่เยลลี่จิตอาสาเป็นโครงการที่จัดทำลูกอมประเภทเยลลี่แห้ง หรือกัมมี้เยลลี่ที่มีรสเปรี้ยว โดยใช้วัถุดิบที่มีคุณภาพและลดความหวานจากน้ำตาลลงเพื่อให้กัมมี่เยลลี่เหมาะกับผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยด์ที่เข้ารับการรักษาด้วยสารรังสีใอโอดีนทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด เช่น ผู้ป่วยเบาหวาน ให้สามารถอมได้บ่อย ๆเพื่อเพิ่มการขับน้ำลายที่มีรังสีออกมาจากต่อมน้ำลาย

การป้องกันกาว:ะต่อมน้ำลายอักเสบจากการรักษาด้วยสารรังสีไอโอดีน (l-131)

  1. ดื่มน้ำมาก ๆ ในช่วงสัปดาห์แรกของการรักษา
  2. อมลูกอมรสเปรี้ยวบ่อย ๆ ในช่วงสัปดาห์แรกของการรักษา เพื่อเพิ่มการขับน้ำลายที่มีรังสีออกมาจากต่อมน้ำลายโดยเร็ว

ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2564
ที่มา : ผศ. พญ.คนึงนิจ กิ่งเพชร

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”